Hug machine (ur Samlingarna: kommande, 1000, nattfjärilar, black, vinden, i hål, I’m looking at the big sky, nu) visas Skärholmens konstförenings medlemsutställning, lördagen den 6 april, kl 12-16. Mikaelikyrkan, Skärholmen.

Hug machine (from the Collections: coming, 1000, moths, black, the wind, in holes, I’m looking at the big sky, now) is shown at Skärholmen’s Art Association’s Member Show, April 6, 12:00-16:00. Mikaelikyrkan, Skärholmen, Sweden.