Teckningarna I’m looking at the big sky och rölleka (ur Samlingarna) visas under Skärholmsdagen, i Skärholmens kyrka,
Bodholmsplan 1.

Datum: 14 september
Tid: kl 12.00–16.00

Konstutställning i regi av Skärholmens konstförening.

The drawings I’m looking at the big sky and rölleka (ur Samlingarna) are shown during Skärholmsdagen, at Skärholmens kyrka,
Bodholmsplan 1.

Date: September 14
Time: 12.00–16.00

An Art Exhibition arranged by Skärholmens konstförening (Skärholmen’s Art Association).