nattaträdgård (rölleka). 2019. Framsuddad ur ett lager blyerts på papper. 14 x 20 cm.
               


  
garden at night (yarrow). 2019. Erasure and graphite on paper. 14 x 20 cm.       

 

 

 

 
     
rölleka (ur Samlingarna). 2018–2019. Blyerts på papper. 14 x 20 cm.

yarrow (from the Collections). 2018-2019. Pencil on paper. 14 x 20 cm.

 

 

 

 

 
     
nattaträdgård (kråkvicka). 2018. Framsuddad ur ett lager blyerts på papper. 19 x 25 cm.

garden at night (bird vetch). 2018. Erasure and graphite on paper. 19 x 25 cm.

 
     
kråkvicka (ur Samlingarna). 2018. Blyerts på papper. 19 x 25 cm.

bird vetch (from the Collections). 2018. Pencil on paper. 19 x 25 cm.

 
     
 

Hug machine (ur Samlingarna: kommande, 1000, nattfjärilar, black, vinden, i hål, I’m looking at the big sky, nu). 2009-2018. Teckningscollage. Tusch, glitterlim, blyerts och färgpenna på papper. 21 x 96 cm.

Hug machine (from the Collections: coming, 1000, moths, black, the wind, in holes, I’m looking at the big sky, now). 2009–2018. Collage of drawings. Ink, glitter glue, pencil and coloured pencil on paper. 21 x 96 cm.

 
     

I hennes huvud. 2009-2017. Tusch, kulspets, blyerts, färgpenna, akryl och kartong på fem utklippta anteckningsbokssidor och en ram. 22 x 30 cm. Del av det pågående verket Åh Laura.

In her head. 2009-2017. Felt pen, pen, pencil, coloured pencil, acrylic, ink and cardboard on five cut out notebook pages and a frame. 22 x 30 cm. Part of the ongoing piece Oh Laura.

 
 

 

 

garden #I–IV. 2016. Framsuddade ur ett lager blyerts på papper. Varje teckning är ca 21 x 27 cm. Här visade på Cheapart i Thessaloniki, 10-18 september, 2016. Del av det pågående verket garden.

garden #I–IV. 2016. Erasure and graphite on paper. Each drawing is approx 21 x 27 cm. Here shown at Cheapart in Thessaloniki, September 10 – September 18, 2016. Part of the ongoing piece garden.

 
 

 

 
 

 

 

Högen. 2013-2016. Blyerts, färgpennor och oljepastell på papper. 30 x 63 cm.

Högen (heap). 2013-2016. Pencil, coloured pencil and oil pastel on paper. 30 x 63 cm.

 
 

 

 
 

 

 

Svart var ögonlös. 2007-2016. Blyerts och färgpennor på papper. 45 x 63 cm.

Svart var ögonlös. 2007-2016. Pencil and coloured pencil on paper. 45 x 63 cm.

 
 

 

 
 

 

 
Mt Isa. 2013-2016. Blyerts, färgpennor, oljepastell och akvarell på papper. 45 x 63 cm
     

Mt Isa. 2013-2016. Pencil, coloured pencil, oil pastel and water colour on paper. 45 x 63 cm.

 

 
     
     


Himmelen
. 2010-2015. Blyerts, färgpennor, oljepastell, akvarell, klistermärken och glitterlim på papper. 32 x 45 cm.
 

Heaven. 2010-2015. Pencil, coloured pencil, oil pastel, stickers and glitter glue on paper. 32 x 45 cm.