tårarna rinner in i dina ögon. 2020. Platsspecifikt verk. Papper. 1 x 3 m.

tårarna rinner in i dina ögon (tears running into your eyes). 2020. Site-specific piece. Paper. 1 x 3 m.