Supermarket 2021De tre teckningarna: skogskovall (ur samlingarna), nysört (ur samlingarna) och rödklöver (ur samlingarna) visas i Hjärnstorms monter på Supermarket 2021 – Stockholm Independent Art Fair.
Stadsgårdsterminalen, Stockholm.
14-17 Oktober 2021.

The three drawings: skogskovall (ur samlingarna), nysört (ur samlingarna) and rödklöver (ur samlingarna) can be seen at Hjärnstorm’s presentation stand,
Supermarket 2021 – Stockholm Independent Art Fair.
Stadsgårdsterminalen, Stockholm.
14–17 October 2021.