Ur Samlingarna (munnarna, nattfjärilar, black, snart, vinden, innan, pärlor, språket).
Illustration till Anne Sextons dikt Muren, översatt av Thomas Sjösvärd. Publicerad i det senaste numret av tidskriften Hjärnstorm – Murar och tunnlar.

From the Collections (mouths, moths, black, soon, the wind, before, pearls, tongue).
Illustration to the poem The Wall written by Anne Sexton, translated to Swedish by Thomas Sjösvärd. Published in the latest issue of the periodical Hjärnstorm.

Hjärnstorm #133